Browse Items (3 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/51fdf7861999f38c5a67792d8b254574.pdf
ERC, a l'oposició, vota en contra i demana una revisió
dels valors cadastrals

Tags: , ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/eb81056c4587c566970730afaccdc12b.pdf
aERC, a l’oposició, hi
vota en contra i
demana una revisió
dels valors cadastrals

Tags: , ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2