Browse Items (1 total)

santuartis marians_44115-Text de l'article-54337-1-10-20061103 (1).pdf
Nostra Senyora de Castellet de Sant Vicenc de Castellet
Santuari comengat a perfilar al segle XIV, que té origen en ulna capella preromanica del segle IX o X, que servi per a ús del Castellet de Bages, citat ja l'any 1001, malgrat que era existent…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2