Browse Items (1 total)

thumbnail_11.10.1947.jpg
Publicació quinzenal que entre els anys 1947 i 1955 recollí l'actualitat municipal, d'oci i esportiva de Sant Vicenç. En destaca la personalitat de Joan Guiu Enrich, un notable activista cultural de la localitat en els primers anys del…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2