Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/f5437990dc8e6287070e91259af52886.pdf
Els republicans consideren necessari situar els valors de les finques en la realitat. Els actuals són del 2008
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2