Browse Items (1 total)

181004_espais de culte_R7.pdf
L’Ajuntament modificarà el pla urbanístic per adaptar-lo a la llei i concretar els espais on situar-los

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2