Browse Items (22 total)

SVC_2018_Triptic_PP_V2_Web.pdf
Sant Vicenç de Castellet inicia
el tercer pressupost participatiu
aquest 2018 reservant una
partida de 40.000 euros que
serà decidida per tots vosaltres.

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/e75e9ce665c6d885b87f16821745c3e8.jpg
Ara és el moment de MILLORAR Sant Vicenç amb la teva idea

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/4de18df6835a636b33ba39d9c9274ea6.pdf
Cinc projectes aspiraran al
pressupost participatiu que
l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet posa a disposició
dels veïns aquest 2017.

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/fc685c265e0e7e91d4a37599b652e7cc.jpg
Xerrada informativa
Auditori M. Carme Grauvilardell

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2