Browse Items (7 total)

200130_presupostos_ND.pdf

200228_pressupost.pdf

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/1ac87c3495df04991770ec94bd7d6889.pdf
La xifra global és un 12% superior al pressupost de 2017 i l'Ajuntament preveu
començar les obres de remodelació al camp de futbol l'any vinent

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2