Browse Items (4 total)

10102020_Pàg.40_Guardó López de Mántaras_CULTURA.pdf
La resta dels guardonats van ser
Ramon López de Mántaras, una
autoritat mundial en intel·ligèn
cia artificial, que va rebre el premi
Ambaixador;

08102020_Pàgs.2-4_López de Mantarás_CULTURA-1.pdf
El món de la ciència va estar doblement
representat pel surienc Josep
Quer i el santvicentí Ramon López
de Màtaras
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2