Browse Items (3 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/8071fd370565d0cc62060d0f96826e15.pdf
El peatge de Sant Vicenç va registrar l’any passat 19.636 vehicles diaris

Tags: ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/6de0a369701ccdba855c58d2c493432b.pdf

Autema, concessionària de l’autopista
Terrassa-Manresa, té presentat
un recurs al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya contra
els últims descomptes ampliats
que la Generalitat aplica en
aquesta via des del gener de l’any
passat.

Un…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2