Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/3bf215ba4942c9c3c407d6af46507da6.pdf
A partir del 7 d'agost, els agents de la Policia Local tindran especial presència en
els espais i zones del municipi on es detecta un major nombre d'infraccions
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2