Browse Items (2 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/3d7ebdf645d87d076ca81250ebf451df.pdf
El document desglossa les accions fetes a partir de les divuit regidories del consistori

Tags: , ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/02f03d6c809bd72241186c7aa797a77b.pdf
Trobem detallats els projectes més rellevants duts a terme des de cada Regidoria, amb expressió del pressupost
invertit en cada un d’ells

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2