Browse Items (3 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/18627d6602fb6e705594e3ec15699846.pdf
El període de votacions populars, que reconeix la tasca d'un veí o veïna que hagi
col·laborat de manera desinteressada amb el municipi, serà de l'1 al 31 de maig

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/39908acc45925bfd1c0cb4f95c5258a3.pdf
Manuel García va morir l’any passat a causa
d’un ictus Feia 36 anys que era agent al poble

Santvicentins presumeixen
de poble en una exposició
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2