Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/4ff086318b1086488075220fa59324ff.pdf
Els ajuts dels fons europeus permetran realitzar
una dotzena de projectes a l’entorn del Geoparc
La Manresa ignasiana rebrà 825.500 euros
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2