Browse Items (7 total)

12102021_Pàg.25_Aida Mas_ESPORTS.pdf
quatre minuts
després (min 32). La reacció de
l’Igualada Femení HCP va ser intensificar la seva ofensiva i la santvicentina Aida Mas i Carla Claramunt van
situar un esperançador 1 a 3 a l’electrònic

08092021_Pàg.25_Aida Mas_Hoquei_ESPORTS.pdf
Les amfitriones van notar l’absència de
la santvicentina Aida Mas contra
una formació liderada per les argen
tines Vale Fernández i Flor Felami
ni.

05022021_Pàg.28_Hockey patins_ESPORTS.pdf
La santvicentina Sara Céspedes és la portera del
Vila-sana.
(...)de la santvicentina Aida Mas.

08102020_Pàg.31_CH Castellet_ESPORTS.pdf
El president del CH Castelllet,
Oriol Llovet, creu que «els pares,
i en especial les mares, hi estan
molt d’acord.

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2