Browse Items (2 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/e19223026f554fdbd63f8f19a496f0db.pdf
Els partits de l’oposició reclamen més confrontació
d’opinions en temes clau a CiU, que governa
còmodament amb vuit regidors projecte
ERC

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/f5ea0059349ea0724ca453b23c7241a1.pdf
MAJORIA · Els partits de l’oposició reclamen més confrontació d’opinions en temes clau a CiU, que governa còmodament
amb vuit regidors PROJECTE · ERC i ICV asseguren que la remodelació prevista del camp de futbol “quedarà curta”
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2