Browse Items (1 total)

28012021_Manresainfo_Judici excapellà Vargas_SUCCESSOS.pdf
David Vargas diu que els va casar "en secret" i no ho va notificar al registre civil "perquè l'habitual era no fer-ho"
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2