Browse Items (3 total)

03092021_NacióDigital_Estacionament limitat_AJUNTAMENT.pdf
Era una demanda de la Unió de Botiguers, que plantejava fomentar la rotació de vehicles i establir aparcaments lliures de pagament durant un màxim de 90 minuts
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2