Browse Items (5 total)

05082021_NacióDigital_Consell d'Infants_AJUNTAMENT.pdf
Es planteja que els infants d'entre 10 i 12 anys del municipi puguin reflexionar, expressar la seva opinió, debatre i traslladar al ple aquelles propostes que considerin necessàries
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2