Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/a9f652d3ab3d63aad2104bfe93cb363a.pdf
ERC hi vota en contra perquè entén que no s'apliquen amb ànim redistributiu
L'Ajuntament
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2