Browse Items (11 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/a293071b2006c402e5144b7414bad6dd.pdf
Els alumnes de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat de l'Institut Castellet presentaran els
treballs "A les teves mans" i "De pressa passa el temps"

Tags: , ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2