Browse Items (33 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/6b2d958ecc24ee01e0b99ccd5debb530.pdf

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/a49794f876775f0ff8b587e22ed3c65f.pdf
El muntatge ‘Temps de Castellet’ incorpora noves
escenes i s’estrenarà una nova melodia del Goig de
Castellet cantada per la coral Al Vent i escrita per
Montserrat Casas

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/cba636e6646f2a25f4f853e435868672.pdf
La primera intervenció que es portarà a terme,
perquè és la més urgent, és la fixació amb
ancoratges de la part de ponent de la muntanya

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/7a1358ca30c34ec983a6b026c3a24a52.pdf
S’han iniciat els treballs per estabilitzar el vessant oest de la muntanya on hi ha el conjunt monumental

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2