Browse Items (33 total)

thumbnail_11.10.1947.jpg
Publicació quinzenal que entre els anys 1947 i 1955 recollí l'actualitat municipal, d'oci i esportiva de Sant Vicenç. En destaca la personalitat de Joan Guiu Enrich, un notable activista cultural de la localitat en els primers anys del…

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/7a1358ca30c34ec983a6b026c3a24a52.pdf
S’han iniciat els treballs per estabilitzar el vessant oest de la muntanya on hi ha el conjunt monumental
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2