Browse Items (33 total)

01062022_Pàg.8_Projecte de Castellet_CASTELLET.pdf

Tags: ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/e07c61f1ccd9a20789611f4da9a08a24.pdf
Sant Vicenç de Castellet realitzarà el proper
diumenge 14 de maig una sortida per a
realitzar una operació de neteja a l'entorn del
paratge de Castellet. L'activitat es durà a terme
durant el matí, de nou a una, en el marc de la
Setmana Europea…

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/7a1358ca30c34ec983a6b026c3a24a52.pdf
S’han iniciat els treballs per estabilitzar el vessant oest de la muntanya on hi ha el conjunt monumental

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/d23bed0c223048985f8cc789129473d5.pdf

Tags: ,

03022023_Pàg.7_Visites guiades a Castellet_CASTELLET.pdf

Tags: ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/cba636e6646f2a25f4f853e435868672.pdf
La primera intervenció que es portarà a terme,
perquè és la més urgent, és la fixació amb
ancoratges de la part de ponent de la muntanya

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2