Browse Items (33 total)

15072022_Pàg.15_Geoparc_Rehabilitació de Castellet_MEDI AMBIENT.pdf

Tags: ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/a49794f876775f0ff8b587e22ed3c65f.pdf
El muntatge ‘Temps de Castellet’ incorpora noves
escenes i s’estrenarà una nova melodia del Goig de
Castellet cantada per la coral Al Vent i escrita per
Montserrat Casas

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/6b2d958ecc24ee01e0b99ccd5debb530.pdf

27022022_Pàg.10_Museització de Castellet_AJUNTAMENT.pdf

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2