Browse Items (2 total)

180621_cartografia _ND.pdf
A Sant Vicenç de Castellet s'han cartografiat 1.848 hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les
hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística dels seu àmbit territorial.

180621_cartografia_R7.pdf
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2