Browse Items (2 total)

200423_Recull-1.pdf
Els artefactes, que no van ocasionar danys, es van trobar davant d’un bloc
del carrer Rafael Casanova, els veïns del qual havien denunciat altres aldarulls
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2