Browse Items (4 total)

190516_Recull-7.pdf
La jove competidora Nora Minero, del Club Esportiu Kick Boxing Pugnator
Castellet, va participar amb la selecció catalana en els campionats d’Espanya
de kick-boxing. Celebrat al pavelló multidisciplinari de Guadalajara, Minero va
obtenir una…

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2