Browse Items (1 total)

200824_Recull-3.pdf
La Policia Local, que ha comptat amb la col·laboració ciutadana, ha identificat les persones autores dels abocaments incontrolats al Polígon Les Vives i al
barri de la Balconada.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2