Browse Items (2 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/4a3eb3a36d038494eca0ff9b9fbe22e6.pdf
El projecte es gestiona des de les oficines d'assessorament agrari i posa en
contacte els propietaris amb els veïns que vulguin treballar les terres
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2