Browse Items (12 total)

180903_aigua opinio_R7recull.pdf
L’aigua és un servei bàsic i públic. Sant Vicenç de Castelletva tenir ahir un episodi de problemes amb la distribució
de l’aigua per la qualitat que podia oferir

180903_aigua SVC_Rg7.pdf
Els dipòsits municipals de reserva corrien el risc ahir que es buidessin pels problemes de captació

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/a005bbce9e9fb75f99b337ede6da659f.pdf

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/9a3c8c44b0cce86e0be17387346453d0.pdf

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/5dcb465daefad203a5a59a0847d05537.pdf
La nova concessió, que fins ara tenia l’empresa Sorea, suposarà una rebaixa del 23% en els rebuts

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/466a565623b070ab34100e7480ab6961.pdf
El ple aprova per unanimitat adjudicar a Acciona Aigua el subministrament que prestava Sorea des del 1976
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2