Browse Items (4 total)

200824_Recull-3.pdf
La Policia Local, que ha comptat amb la col·laboració ciutadana, ha identificat les persones autores dels abocaments incontrolats al Polígon Les Vives i al
barri de la Balconada.

200824_Recull-1.pdf
La Policia Local, que ha comptat amb la col·laboració ciutadana, ha identificat les persones autores dels abocaments al Polígon Les Vives i al barri de la

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/01a1c638aff28aa4ddae471743b52c22.pdf
Els treballs a l'entorn de Via Augusta i la zona esportiva tenen un pressupost de
400.000 euros i duraran unes quinze setmanes
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2