Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/78afd2131656b75b25f83c7660d2ac3d.pdf
La sempre combativa
Unió de Pagesos acaba
de denunciar que el bisbat
de Vic s’està apropiant
ermites i propietats de nques
rurals. És una denúncia
contundent, pròpia de temps
pretèrits. De moment i que es conegui,
n’hi ha casos a Sant…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2