Browse Items (2 total)

180709_futbol_primera pedra_R7.pdf
Durant els actes de comiat es va col·locar la
primera pedra del nou equipament, que es
preveu tenir enllestit el febrer de l’any vinent

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2