Browse Items (28 total)

180903_aigua opinio_R7recull.pdf
L’aigua és un servei bàsic i públic. Sant Vicenç de Castelletva tenir ahir un episodi de problemes amb la distribució
de l’aigua per la qualitat que podia oferir

180903_aigua SVC_Rg7.pdf
Els dipòsits municipals de reserva corrien el risc ahir que es buidessin pels problemes de captació

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2