Browse Items (11 total)

11012022_Pàg.9_López de Mántaras_CULTURA.pdf
Tres investigadors bagencs són entre els més referenciats a escala mundial

10102020_Pàg.40_Guardó López de Mántaras_CULTURA.pdf
La resta dels guardonats van ser
Ramon López de Mántaras, una
autoritat mundial en intel·ligèn
cia artificial, que va rebre el premi
Ambaixador;

08102020_Pàgs.2-4_López de Mantarás_CULTURA-1.pdf
El món de la ciència va estar doblement
representat pel surienc Josep
Quer i el santvicentí Ramon López
de Màtaras

Inteligencia artificial y coronavirus_ más ‘hype’ que realidad (por ahora) _ Tendencias _ EL PAÍS Retina.pdf
Ramon López de Mántaras Badia es director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/a4008b23b6d756785b5ea47e7f4aed41.jpg
Xerrada a càrrec de Ramon López de Mántaras
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2