Browse Items (1 total)

logo vídeo.png
Data de publicació: 9 de març 2017
L'Espai d'Art Pere Pruna del Museu de Montserrat presenta una mirada retrospectiva a l'obra de l'escultora Elisa Arimany.
La força d'una idea recull 18 obres de la col·lecció personal de l'artista.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2