Browse Items (36 total)

07082021_Pàg. 29_Adeu de Messi_ESPORTS.pdf
En aquesta línia més optimista en clau de futur es mou Josep Gomariz, president de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet, que considera que «la marxa de Messi no suposa la fi del club. Esperava un gest seu per abaixar-se el sou veient com…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2