Browse Items (11 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/8bbf0a272cc840c1ad630efb968eb183.pdf
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central decideix que el pla
és vàlid per a una actuació que afecta un àmbit urbanístic supramunicipal

Tags: , ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2