Browse Items (1 total)

03122021_Diari Ara_Pàg.4_Adriana Delgado sancionada_POLÍTICA.pdf
Per a Ariana Delgado...demana una inhabilitació una mica inferior, d'un any i quatre mesos, i una multa de 24.000 euros
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2