Browse Items (16 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/cd6e481b88fea5599dfc2b2fc3001ddc.pdf
Amaia Valentín, Clemente Cañadas, David Martínez, Ricard Gomis i Sergi López
opten al reconeixement que obre les votacions populars el proper dimarts 1 de
maig

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/ad1d5c1ab169ffec4258ea7388372b61.jpg
Presentació de candidatures fins el 31 de març

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2