Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/6e9ba476bc1353a9edc13a52d00eabb5.pdf
Seguint l’exemple d’altres
municipis, es col·locarà una
placa Stolpersteine en record
de qui va patir el genocidi
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2