Browse Items (2 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/0870350b7ee4ca04c8a347d841a567d6.jpg
A càrrec de Marlene Denís i Núria Lorente

Tags: ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/4d0715e07c20d2e429529d2e508ef78a.jpg
Dedicada a aquelles dones protagonistes de les lluites socials durant la transició espanyola
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2