Browse Items (3 total)

08102020_Pàgs.2-4_López de Mantarás_CULTURA-1.pdf
El món de la ciència va estar doblement
representat pel surienc Josep
Quer i el santvicentí Ramon López
de Màtaras

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2