Browse Items (1 total)

201021_Recull-1.pdf
L'Ajuntament congela impostos i taxes, i introdueix descomptes del 50% de la quota de l'IAE a les noves activitats econòmiques
Ajuntament

Tags: , , ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2