Browse Items (3 total)

27082022_Pàg.3_Sandro Vall, artesà de gegants_CULTURA.pdf
El mestre artesà és ideòleg de moltes de les figures que surten a Manresa des d'abans del correfoc, a la primera festa del foc del 1982
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2