Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/8ec5b76bc80196d8f0c3b798299f0717.pdf
Als anys 60 i 70 el nombre de santvicentines que es van casar amb manresans va ser altíssim
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2