Browse Items (2 total)

200414_Recull-2.pdf
...També societats corals de la comarca
com l’Estrella de Sant Vicenç
de Castellet...

21072021_Revista_Pàg.11_Canvis urbanistics a Sant Vicenç_URBANISME.pdf
Un cas particular és Sant Vicenç de Castellet, un poble relativament
modern, ja que el tres primers carrers no es van urbanitzar fins al 1871.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2