Browse Items (2 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/4ae2a3ec075cd81b7f2e2dd1425e4f23.pdf
Foment ha atorgat per al
temple santvicentí 138.000
euros de l’1,5% cultural
derivat d’obra pública

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2