Browse Items (2 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/b7f79ba6d13e3d07fa32a16eb1cee4ff.pdf
La representació de l'"Esquellotada" o la vaga de 1916, plats forts de la Fira del Vapor

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/ba32411c8ff39813a8c7f8b1875ab86b.pdf
La Fira del Vapor, que continua avui diumenge,
va celebrar ahir una esquellotada, tot recreant
els escarnis als homes en segones núpcies
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2