Browse Items (11 total)

200909_Recull-1.pdf
Especialistes faran de tutors en alguns col·legis, i altres centres han optat per agrupar cursos diferents

200915_Recull-2.pdf
El consistori coordina les mesures de posada a punt del nou curs escolar en què
la comunicació entre les escoles i el Centre d'Atenció Primària serà constant

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/482e3908cec785e21ca78ce1bfe85fa6.jpg
Sant Vicenç Educa
Escola de mares i pares

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/ae2190ee42eb63eba364ce59c36d3dcd.jpg
Jornada de portes obertes
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2